Beskrivelse

Mål

Skape idrettsglede og interesse for ballspill. Familiene får kjennskap til VUL.
Barna lærer elementære håndballregler og forståelsen for lagspill. Jenter og gutter spiller og trener sammen.

Treningene bærer preg av mye lek og ballkontakt.

Følgende gjennomgås

Kast: Forskjellige kastteknikker utprøves.
Mottak: Øvelser på mottak av ball, bli trygg på ball.

Teknikker: Sprette ball, løp med ball, motta og levere  ball i fart.

Skudd: Grunnskudd, hoppskudd

Forsvar: plassering på bane, forholde seg til målgården.

Regler: Bane, dommer, fløyte, skritt, fot, innkast, avkast.

Spillet: Alle skal ha ballen, raskt angrep, vanlig angrep

Keeper: Alle skal prøve, morsomme øvelser for å motivere flest mulig.

Strategier
Motivere, morsomme balløvelser, slik at viljen og gleden til å lære mest mulig blir størst mulig. Bevisstgjøre spillerne
og forklare hva som forventes av dem. Skape positiv glede ved å spille kamper.

Kommende aktiviteter

Ingen fremtidige arrangementer ble funnet.